Sobre nosaltres

Qui som?

L'Associació de la Tartamudesa de Catalunya (ATCAT ) és una associació sense ànim de lucre fundada al 2012 destinada a millorar la vida de les persones que tartamudejen i ajudar-les en els seus diversos àmbits. Té el NIF G-25742834 i està inscrita amb el número 47.772 a la Secció Primera del Registre d'Associacions.

La nostra zona d'actuació es centra a Catalunya i col·laborem amb associacions, fundacions i institucions d'altres zones per treballar conjuntament en el nostre objectiu. Especialment amb la Fundación Española de la Tartamudez (TTM-España).

Què fem?

El nostre objectiu és ajudar i donar suport a les persones que tartamudejen, així com divulgar i informar a la societat el que veritablement és la tartamudesa i què suposa per a les persones tenir aquesta característica. Per dur a terme la nostra tasca, ens marquem els següents objectius:

 • Desenvolupar i sostenir els projectes per ajudar les persones que tartamudejen, entre les quals hi ha:
  • Grups periòdics d'autoajuda o terapèutics.
  • Tallers o conferències puntuals relacionades amb la tartamudesa.
 • Aparèixer en mitjans de comunicació per divulgar la tartamudesa.
 • Conscienciar la societat sobre la naturalesa i la problemàtica que pot comportar la tartamudesa iles necessitats de les persones que tartamudejen.
 • Identificar i promoure teràpies efectives.
 • Mantenir relacions en l'àmbit nacional i internacional per ampliar coneixements i intercanviar informació sobre la tartamudesa, com per exemple, en trobades, congressos, reunions, etc.
 • Informar i cooperar amb els professionals de l'educació i la salut per a poder respondre a les necessitat d'un nen o adult que tartamudeja.
 • Assesorar i informar els mitjans de comunicació sobre la problemàtica que pot representar la tartamudesa i aconsellar-los un codi de bones pràctiques quan tractin aquest tema.
 • Evitar i combatre situacions en què es falti a la dignitat de les persones que tartamudejen en els mitjans de comunicació.
 • Evitar i combatre situacions discriminatòries envers les persones que tartamudejen en l'ambit social, especialment en el laboral i l’escolar.
 • Promoure la creació i modificació de lleis laborals, socials, sanitàries i educatives en el marc de les necessitats de les persones que tartamudejen.
 • Conscienciar els poders públics sobre la necessitat de legislar i actuar pensant en les persones que tartamudejen.
 • Facilitar el desenvolupament d'enfocaments interdisciplinaris per a la prevenció i tractament de la tartamudesa.
 • Fomentar la recerca sobre tartamudesa.
 • Facilitar la interacció i comunicació entre persones que tartamudejen, familiars d’aquestes, professionals que tracten la tartamudesa i investigadors.
 • Assessorar i donar suport a la creació d’altres organitzacions que defensin els mateixos objectius.

Organització

L'associació es compon d'una Junta Directiva i dels socis. Per formar-ne part, només has d'emplenar el següent formulari i pagar una quota anual de 30€ dedicada al manteniment de l'associació i el desenvolupament dels seus projectes. Per ser membre de la Junta Directiva s'ha de ser soci.

A continuació, es detallen els càrrecs de la Junta Directiva:

 • President: Josep Sansalvador Castellet.
 • Vicepresident: Joan Miquel Lorente González.
 • Secretària: Pilar Arxé i Fonalleras.
 • Tresorer: Pablo de la Sierra Alonso.
 • Vocal: Teresa Corado Palomo.

Estatuts

A continuació, es presenten els estatuts en format pdf per poder-los descarregar lliurement:

Estatus ATCAT

Català